การเปลี่ยนคืนสินค้า

หากสินค้ามีการชำรุด เสียหาย ระหว่างการจัดส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
  • สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถคืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นกรณีเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
  • สินค้าที่เปลี่ยนคืนต้องมีใบเสร็จ สภาพครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงอุปกรณ์กล่องบรรจุภัณฑ์ และไม่มีการใช้งานแต่อย่างใด
  • การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
  • การส่งคืนสินค้าทุกกรณี ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า ตามความเหมาะสม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
 •  

ที่อยู่สำหรับการเปลี่ยนคืนสินค้า

  • Saphir Thailand Online Store
   226/1 คูหาที่ 6 สยามสแควร์ซอย 2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร. 088-108-8388

การคืนเงิน

กรณีมีการคืนเงินค่าสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ดังนี้

  • ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินกลับไปยังช่องทางที่ชำระเงินเข้ามา โดยใช้ระยะเวลา 3-7 วันทำการ