วิธีดูแลรองเท้าหนังสะโพกม้า (HOW TO CARE SHELL CORDOVAN LEATHER)

วิธีดูแลรองเท้าหนังสะโพกม้า (HOW TO CARE SHELL CORDOVAN LEATHER) 1

“หนังส่วนสะโพกม้าที่ในหนึ่งตัวจะมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเป็นหนังที่มีความทนทานต่อ
การใช้งานอย่างมาก ผ่านกระบวนการฟอกและการย้อมที่พิถีพิถันจนเกิดความเงางาม
และมีรอยยับที่เป็นเอกลักษณ์ หนังชนิดนั้นมีชื่อว่า Shell Cordovan”

Shell Cordovan คือหนังชนิดพิเศษที่มาจากบริเวณส่วนบั้นท้ายของม้า ซึ่งเดิมหนังม้านิยมฟอก
มาเพื่อการใช้งานทางด้านช่างหรือทำเครื่องประดับต่างๆอีกทั้งยังเป็นชิ้นส่วนของอาวุธในยุคสมัยก่อน
ซึ่งเมือง Córdoba  ประเทศสเปนนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อและบุกเบิกด้านการฟอกหนังม้าเพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ
ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในแถบประเทศยุโรป คำว่า Córdoban ถูกเรียกต่อๆกันมาเป็นชื่อ “Cordovan”
ที่หมายถึงหนังม้าที่ฟอกโดยชาว Córdoba

สำหรับปัจจุบันเทคโนโลยีการฟอก     และกรรมวิธีการฟอกย้อมสีของหนังม้าได้พัฒนามาอย่างมาก
ซึ่งมีหลายบริษัทที่ขึ้นชื่อในการฟอกผลิตหนังม้า  และหนัง Shell cordovan  เช่น บริษัท Horween
จากอเมริกาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก,  บริษัท Comipel จากอิตาลี และ บริษัท Claytons
จากอังกฤษ เป็นต้น ปัจุบันแบรนด์ดังต่างๆนิยมที่จะผลิต Shell Cordovan Collection ออกมาอย่าง
มากมายจึงทำให้รุ่นต่างๆที่ทำจาก Shell Cordovan มีมูลค่านั้นเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดสำหรับผู้ซื้อผู้ใช้งานหนังพิเศษชนิดนี้ก็คือการดูแลการบำรุงรักษารองเท้าหนัง Shell cordovan
ทั้งทำความสะอาดบำรุงตลอดจนการขัดเคลือบสีและขัดเงาหนังสามารถชมรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

วิธีดูแลรองเท้าหนังสะโพกม้า (HOW TO CARE SHELL CORDOVAN LEATHER) 2